Vispārējā informācija

SIA "Liepājas enerģija" ir mūsdienīgs un perspektīvs siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas ražošanu. Uzņēmums dibināts 2005. gadā.

Uzņēmuma galvenais uzdevums ir nodrošināt siltumu un komfortu katra liepājnieka mājoklī, kurš izvēlējies centralizētās siltumapgādes pieslēgumu. Gadu gaitā uzkrātā pieredze, profesionāla komanda un veiksmīgi īstenotie attīstības projekti ļauj garantēt drošu, stabilu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu pakalpojumu katram pilsētas iedzīvotājam un Liepājai kopā. 

Liepājas enerģijas pārvaldes institūcija ir dalībnieku jeb īpašnieku sapulce. Tā apstiprina uzņēmuma valdi un padomi. Padomes sastāvā ir padomes priekšsēdētājs un pieci padomes locekļi. Valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieks un viens valdes loceklis. Valdes pārstāvjiem ir noteiktas pārraudzības jomas.

Uzņēmuma dalībnieki ir:

dalibnieki
                      www.latvenergo.lv                                     www.liepaja.lv 

SIA "Liepājas enerģija" padomes sastāvs:

 • Aivars Kvesko, padomes priekšsēdētājs
 • Mārtiņš Tīdens
 • Inita Pelnēna
 • Guntars Kokorevičs
 • Rolands Plūme
 • Kristaps Ločmelis

SIA "Liepājas enerģija" valdes sastāvs:

J.JansonsJānis Jansons, valdes priekšsēdētājs

J.Berzins webJānis Bērziņš, valdes priekšsēdētāja vietnieks

A.Stals web Andris Štāls, valdes loceklis

STRATĒĢISKIE MĒRĶIvertibas

 • Saglabāt vienotu centralizētas siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko siltumapgādes risinājumu
 • Panākt siltumenerģijas izmaksu samazinājumu
 • Maksimāli samazināt siltuma zudumus
 • Pilnveidot ražošanu un pārvades infrastruktūru, izmantojot modernākās tehnoloģijas
 • Atjaunot siltumtīklus un izmantot koģenerācijas staciju, lai nodrošinātu zemākas pārvades un ražošanas izmaksas
 • Palielināt komercdarbības efektivitāti un rentabilitāti, lai nodrošinātu uzņēmuma un Liepājas siltumapgādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstību

 

Realizācijas apjoms 2017. gadā – 215 tūkst. MWh siltumenerģijas un 44 tūkst. MWh elektroenerģijas. Uzņēmuma apgrozījums – 17,387 milj. eiro.

Uzņēmuma klienti – 740 dzīvojamās mājas un 250 juridisko personu (pašvaldības un valsts iestādes, izglītības iestādes, komercsabiedrības u.c.) objekti.

Darbinieku skaits uzņēmumā – 84 (dati 2018. gada februārī). Uzņēmuma struktūrshēmu skatīt šeit.